All Collections
Privacy
Privacyverklaring EXENZO & Jouw privacy rechten
Privacyverklaring EXENZO & Jouw privacy rechten

Lees hier meer over de privacyverklaring van EXENZO en de rechten die jij hebt m.b.t. jouw privacy.

Wiebe Mulder avatar
Written by Wiebe Mulder
Updated over a week ago

Privacy is belangrijk

We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld jou te kunnen laten solliciteren op een vacature advertentie, goed gebruik te kunnen laten maken van onze applicatie(s) of simpelweg om een bestelling te leveren. Privacy vinden wij belangrijk. EXENZO behandelt je gegevens dan ook zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.

Wat belangrijk is om te weten, is dat wij bij EXENZO:

  • Jouw persoonsgegevens beschermen alsof het die van onszelf zijn.

  • Jouw persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor de in ons privacy beleid omschreven doeleinden of vragen je altijd om jouw toestemming.

  • Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de genoemde doeleinden te bereiken.

  • Jouw persoonlijke gegevens delen we alleen indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In alle andere gevallen vragen wij altijd om jouw toestemming.

Algemeen Privacybeleid EXENZO

Hier vind je verwijzingen naar:

Jouw Privacy Rechten

Als gebruiker van onze website, applicatie(s) en/of diensten heb jij privacyrechten tot jouw beschikking. Zo kan je ons vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoongegevens.

Wil je deze rechten inzetten (Dit kan je vaak al zelf doen met de hiervoor bedoelde functionaliteiten binnen onze applicatie(s)) of er meer over weten, neem dan contact met ons op door te e-mailen naar support@exenzo.com.

Om niet zomaar te sleutelen aan de verkeerde persoonsgegevens, kunnen we je vragen om je te identificeren. LET OP, stuur ons niet zomaar een foto van paspoort of ander identiteitsbewijs.

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen wanneer je niet een van je privacyrechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar je niet tevreden over bent. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Bedrijfsnaam: EXENZO NL B.V.
Adres: Lange Brugstraat 39a - 4811 WP - Breda
E-mail: support@exenzo.com
KvK-nummer: 58240691

Did this answer your question?